Πραγματικό Παράδειγμα: Μια φορά hacker, πάντα hacker!

Πραγματικό Παράδειγμα: Μια φορά hacker, πάντα hacker!
<< Materials list

Πραγματικό Παράδειγμα: Μια φορά hacker, πάντα hacker!

16. 07. 2019

Material languages:

Greek

File content types:

Activity

Target groups:

University students

Recommendes:

ENAI recommended

Summary: Συνέπειες ακαδημαϊκής ανεντιμότητας που επανεμφανίζεται σε επαγγελματικό πλαίσιο.

Objective: Παρουσιάζει κοινωνικο-τεχνικά θέματα και ευαισθητοποιεί για τη σημασία επιβολής ηθικού ελέγχου σε προσωπικό που είναι εμπειρογνώμονες σε θέματα πληροφορικής.

Title (in English): Once a hacker, always a hacker!

Short description (in English): consequences of academic dishonesty reappearing in a professional context
Objective: touches upon socio-technicality issues and raises awareness on how to impose proper and ethical control on IT savvy personnel

Add new comment:

<< Materials list