Akademska integriteta in plagiarizem na slovenskih akademskih inštitucijah

Nacionalno infrastrukturo odprtega dostopa ( več o infrastrukturi najdete na https://www.openscience.si/OProjektu.aspx) sestavljajo nacionalni portal, institucionalni repozitoriji slovenskih univerz, repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih organizacij in repozitorij slovenskih raziskovalnih organizacij, ki niso del slovenskih univerz. Repozitoriji omogočajo dostop do zaključnih del študija in publikacij raziskovalcev ter raziskovalnih podatkov vključenih akademskih inštitucij. Nacionalni portal agregira vsebine iz repozitorijev in drugih slovenskih zbirk (trenutno iz Digitalne knjižnice Slovenije, VideoLectures.NET, Arhiva družboslovnih podatkov, repozitorija SciVie, Digitalne knjižnice Ministrstva za obrambo, revij SAZU…) za potrebe skupnega iskalnika, priporočilnega sistema ter detektorja podobnih vsebin. V času vzpostavljanja infrastrukture, smo na univerzah vzpostavili pravne podlage, ki omogočajo izvajanje procesov vstavljanja zaključnih nalog študentov in publikacij raziskovalcev. Ena od pomembnih funkcionalnosti nacionalne infrastrukture je detektor podobnih vsebin, ki se uporablja za ugotavljanja podobnosti vstavljenih gradiv z drugimi gradivi, ki so na voljo na internetu. V predstavitvi bomo najprej predstavili tehnične lastnosti infrastrukture in procese, ki smo jih vzpostavili na slovenskih univerzah na področju ozaveščanja, preventive in ugotavljanja plagiatorstva. Na koncu predstavitve bomo predstavili analizo podobnosti testnega korpusa dokumentov, ki so bili objavljeni na akademskih inštitucijah po letu 2000.
– in English language:
The Slovenian open access infrastructure consists of Slovenian universities repositories, a repository for research organisations, a repository for standalone faculties and a national portal (https://openscience.si/) that aggregates content from the repositories and other Slovenian archives (dLib.si, videolectures.NET, digital library of Ministry of Defence, Social Science data archive, ScieVie repository…). The national portal provides a common search engine, recommendation of similar publications, and similar text detection. During the setting up of national open access infrastructure rules and processes for mandatory submissions of electronic theses, dissertations, research publications and research data were defined. One of features is the use of software for plagiarism detection during processes of submitting electronic theses, dissertations and research publications. Technical characteristics of the plagiarism detection system used in the Slovenian national open access infrastructure will be presented. We will also describe established processes for awareness, prevention and detection of plagiarised documents. Finally we will present chronologically organised data about the similarity of documents from test corpus of documents, published on the internet after year 2000.

<< Materials list