Günlük Yaşamdan bir Örnek: Ne Ekersen Onu Biçersin

<< Materials list

Günlük Yaşamdan bir Örnek: Ne Ekersen Onu Biçersin

19. 10. 2019

Material languages:

Turkish

File content types:

Activity

Target groups:

Graduates

Material authors:

Razi Salim, Mustafa Çoban

Recommendes:

ENAI recommended

Bu belge, akademik dürüstlük değerlerinin profesyonel yaşamdaki önemini gösteren, günlük yaşamdan bir örnektir.Bu belge,  Erasmus+ projesi dahilinde Toolkit for cross-sector cooperation in terms of academic integrity’nin bir parçasıdır.

Didaktik notlar ve tartışma soruları ve / veya dinleyiciye sunulan diğer ödevleriyle birlikte kullanıma hazır bir örnek olay çalışmasıdır. Daha fazla örnek olay çalışması için: ENAI database of educational materials.

  • Hedef kitle: Mezun öğrenciler
  • Özet: İntihalin Sonuçları
  • Amaç: Akademik Çalışmalarda yapılan intihallerin sonuçlarını düşünmeleri konusunda öğrencilere yardımcı olma.
  • Süresi: 30 dakika

Add new comment:

<< Materials list