Ključna vprašanja za pomoč pri določanju intertekstualnosti in formalne kakovosti besedil ter domnevnega plagiatorstva

<< Materials list

Ključna vprašanja za pomoč pri določanju intertekstualnosti in formalne kakovosti besedil ter domnevnega plagiatorstva

14. 08. 2019

These questions are set to help the assessors to identify the signs of plagiarism. This guide should be used as a whole to identify any potential plagiaristic behaviour.

Material files:

ENAI_Key_questions_pt

Add new comment:

<< Materials list