Príklad z reálneho života: Dôsledky jedného pochybenia

Príklad z reálneho života: Dôsledky jedného pochybenia
<< Materials list

Príklad z reálneho života: Dôsledky jedného pochybenia

30. 08. 2019

Tento dokument je príkladom z reálneho života ilustrujúci dôležitosť hodnôt akademickej integrity v profesionálnom živote. Bol vytvorený ako súčasť Nástrojov pre medzisektorovú spoluprácu z hľadiska akademickej integrity (Toolkit for cross-sector cooperation in terms of academic integrity) v rámci projektu Erasmus +.

Ide o prípadovú štúdiu pripravenú na použitie spolu s didaktickými poznámkami a diskusnými otázkami a / alebo inými úlohami pre poslucháčov. Viac prípadových štúdií nájdete v databáze vzdelávacích materiálov ENAI: ENAI database of educational materials.

  • Cieľová skupina: postgraduálni študenti, začínajúci pedagógovia, začínajúci vedci
  • Zhrnutie: Najtvrdšie sankcie, ktoré by sa mohli uložiť, ak by sa oficiálne odhalilo plagiátorstvo
  • Účel: Pomôcť cieľovej skupine zvážiť dôsledky akademickej nečestnosti v profesionálnom pracovnom živote
  • Čas: 30 minút

Add new comment:

<< Materials list