Príklad z reálneho života: Uznanie v tíme

Príklad z reálneho života: Uznanie v tíme
<< Materials list

Príklad z reálneho života: Uznanie v tíme

02. 09. 2019

Tento dokument je príkladom z reálneho života ilustrujúci dôležitosť hodnôt akademickej integrity v profesionálnom živote. Bol vytvorený ako súčasť Nástrojov pre medzisektorovú spoluprácu z hľadiska akademickej integrity (Toolkit for cross-sector cooperation in terms of academic integrity) v rámci projektu Erasmus+.

Ide o prípadovú štúdiu pripravenú na použitie spolu s didaktickými poznámkami a diskusnými otázkami a / alebo inými úlohami pre poslucháčov. Viac prípadových štúdií nájdete v databáze vzdelávacích materiálov ENAI: ENAI database of educational materials.

  • Cieľová skupina: študenti, profesionáli z oblasti pedagogiky
  • Zhrnutie: Nový koncept sa predstavuje manažmentu bez toho, aby sa uviedol autor
  • Účel: Zamyslieť sa a diskutovať o dôsledkoch neuvedenia autorov jednotlivých príspevkov v tímovej práci; poučiť sa o dôsledkoch z rôznych perspektív.
  • Čas: cca 60 min.
  • čítanie: 5′, individuálna príprava: 10′, skupinová diskusia: 25′, plenárna diskusia: 20′

Add new comment:

<< Materials list