Reālās dzīves piemērs: Komandas cieņa

Reālās dzīves piemērs: Komandas cieņa
<< Materials list

Reālās dzīves piemērs: Komandas cieņa

30. 06. 2019

Šis dokuments apraksta reālās dzīves piemēru, kas demonstrē akadēmiskā godīguma vērtību nozīmi profesionālajā darbībā. Tas ir daļa no Rīkkopas starpnozaru sadarbībai akadēmiskā godīguma jomā, kas tika izstrādāta Erasmus+ projekta ietvaros.

Tas ir lietošanai gatavs situācijas apraksts, kas ir papildināts ar didaktiskām piezīmēm un diskusijas jautājumiem un/vai citiem uzdevumiem, kas var tikt iedoti mērķauditorijai. Vairāk situācijas aprakstu ir pieejami ENAI mācību materiālu datubāzē.

  • Mērķauditorija: studenti; profesionāļi pedagoģijas jomā
  • Kopsavilkums: vadībai tika iesniegta jauna koncepcija, nenorādot tās patieso izstrādātāju
  • Mērķis: pārdomāt un apspriest sekas, kas rodas, ja netiek norādīts individuāls ieguldījums komandas darbā; apskatīt minētās sekas no dažādām perspektīvām
  • Ilgums (ieteikums): ap 60 min. – piemēram, lasīšana: 5 min., individuāls darbs: 10 min., grupas diskusija: 25 min., kopsavilkums: 20 min.
<< Materials list