Reālās dzīves piemērs: Neuzticēšanās (Biznesa ētika)

Reālās dzīves piemērs: Neuzticēšanās (Biznesa ētika)
<< Materials list

Reālās dzīves piemērs: Neuzticēšanās (Biznesa ētika)

30. 06. 2019

Šis dokuments apraksta reālās dzīves piemēru, kas demonstrē akadēmiskā godīguma vērtību nozīmi profesionālajā darbībā. Tas ir daļa no Rīkkopas starpnozaru sadarbībai akadēmiskā godīguma jomā, kas tika izstrādāta Erasmus+ projekta ietvaros.
Tas ir lietošanai gatavs situācijas apraksts, kas ir papildināts ar didaktiskām piezīmēm un diskusijas jautājumiem un/vai citiem uzdevumiem, kas var tikt iedoti mērķauditorijai.
Vairāk situācijas aprakstu ir pieejami ENAI mācību materiālu datubāzē.

  • Mērķauditorija: studenti (situācijas apraksts ir pielāgots uzņēmumu administrācijai, bet tas var tikt lietots jebkurai citai mērķauditorijai)
  • Kopsavilkums: darbības, kas jāveic, konstatējot apšaubāmo praksi darba vietā
  • Mērķis: noteikt nelikumīgās darbības tipus un iespējamos aizsardzības līdzekļus; apsvērt katra
    darbinieka uzticamību
  • Ilgums: 30 minūtes

Add new comment:

<< Materials list