Realaus gyvenimo pavyzdys: komandos vertinimas

Realaus gyvenimo pavyzdys: komandos vertinimas
<< Materials list

Realaus gyvenimo pavyzdys: komandos vertinimas

04. 08. 2019

Šis dokumentas yra realaus gyvenimo pavyzdys, iliustruojantis akademinio sąžiningumo vertybių svarbą profesiniame gyvenime. Jis buvo sukurtas kaip Priemonių rinkinio tarpsektoriniam bendradarbiavimui akademinio sąžiningumo srityje dalis Erasmus+ projekte.

Tai paruoštas naudoti atvejo aprašymas, papildytas didaktinėmis pastabomis, klausimais diskusijai ir (arba) kitomis užduotimis auditorijai. Daugiau atvejų aprašymų rasite ENAI mokymo medžiagos duomenų bazėje.

  • Tikslinė auditorija: studentai, pedagogikos srityje dirbantys
  • Santrauka: vadovybei pristatyta nauja koncepcija, tinkamai nenurodžius jos autoriaus.
  • Tikslas: apsvarstyti, kokios gali būti pasekmės, kai nėra tinkamai pripažįstamas individualus indėlis į komandos darbą; įvertinti galimas pasekmes iš skirtingų perspektyvų.
  • Trukmė (rekomenduojama): apie 60 min. – pavyzdžiui, skaitymas: 5 min., pasiruošimas individualiai: 10 min., diskusija grupėje: 25 min., apibendrinimas: 20 min.

Add new comment:

<< Materials list