Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích

Material image
Published: 04.02.2021
Rated: 0x Viewed: 115x

Příručka pro akademické pracovníky je výstupem centralizovaného rozvojového projektu MŠMT „Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích“ a představuje shodu autorského kolektivu z osmi českých univerzit. Shrnuje základní informace, které by měl každý vedoucí prací vědět, aby byl schopen předejít plagiátorství v pracích jím vedených studentů. Příručka rozebírá původnost prací a smysl odkazování na použité zdroje. Dále se zabývá podobami plagiátorství, jeho odhalováním a postihováním. Závěrem poskytuje několik praktických rad pro vedení závěrečných prací. Z této příručky vychází příručka pro studenty, která je kompaktnější a čtivější.

Attached links

Related materials

  • Relation thumbnail

    How to Avoid Plagiarism

  • Relation thumbnail

    Jak se vyhnout plagiátorství

  • Relation thumbnail

    How to Prevent Plagiarism in Student Work

WARNING: This is a sample tooltip text. It should never be displayed if your javascript is running correctly.

Go up